STiL


STiL är en svensk tillämpning av William Moulton Marstons disc-modell. Under utvecklingen har vi strävat efter att skapa en tydlig och enkel personprofil som redan från början är inriktad mot utveckling. I vilken riktning kan

 jag ”bli en bättre människa”? Hur kan arbetsgruppen bli effektivare? Hur kan rekryteringar bli säkrare?

STiL presenteras utförligt på profilens egen hemsida >>>