SmultronPlace


rådiamant100

Start: En oslipad diamant slipas i nedan angiven ordning:

 • Självkännedom; kortprofil, helprofil, inlärningsprofil, styrkor, Livshjulet, Din situation
 • Syfte-värderingar-bild-vision; 1. beskriv tankegången, 2. individuell tillämpning
 • Passion; Access your past, Accept your gift, Act on your gift
 • Alla har samma mänskliga problem som kan hänföras till; • relationer • sex • ekonomi • hälsa • känslor
 • Energi; ett val, hantera stress, aktiv/passiv, att ”vara” det ena eller andra eller att ”välja”, lägga begränsningarna åt sidan
 • Tankeväxling; tankeverktyg och ”tänka” som eget ämne, pekfingervalsen
 • Lycka; till viss del medfödd förmåga, se PS!,
 • Ansvar; formellt ansvar som följer med t ex en anställning, ansvar för mina barn, universella ansvaret för min egen reaktion på allting, se Gillis Herlitz,
 • Mål; enda sättet att skapa en känsla av koll på framtiden, ger en trygghet och förvissning om att jag skall klara av’et, målbilder,
 • Inner-/ytterstyrd; se på sig själv som subjekt eller objekt, viljan att styras av yttre faktorer och skeenden eller kan bäst själv,
 • Undermedvetna; se Jack Black
 • Viljan att misslyckas; egen belöning, bara den här gången,
 • Rädsla; medfödd självbevarelsedrift,
 • Vardagsekvationen; y=x, parera omvärlden med mina inre resurser
 • Livshjulet; sju faktorer, varje faktor kan sedan bli föremål för ett nytt hjul,
 • Din situation: autenticitet,
 • Framgång: fem steg mot framgång; 1. Känn dig själv, 2. Välj rätt utmaning, 3. Mål, 4. Arbeta hårt, 5. Ha roligt!
 • Belief; trossystem, en uppsättning kärnvärderingar som du baserar ditt liv på, som ligger till grund för ”allt” du säger och gör
 • PEAK; • perspektiv • engagemang • ansvar • kunskap
 • Ledarskap; att leda sig själv, kommando över sin egen situation, att leda andra, om du hade dig själv som chef vad skulle du då ändra på
 • Djupstrukturer; 12 facetter på diamanten (kärlek, rötter, döden …  ), 1. orientering om vad de står för, 2. beskriv ditt eget förhållande till dem
 • Religion; mening och sammanhang,
 • Stress; se Jack Black,
 • Hjärnan; arvet, DNA, moral, gruppen, rädslor m m. David och Martin Ingvar, Ekman, PS!-artiklar
 • Trivselzonen: barn fållas in redan under den ordlösa tiden, det beteende som inte sticker ut belönas
 • Jantelagen; du skall inte tro att du är något, … Aksel Sandemose
 • Löken; instinkter, känslor, värderingar, attityder och beteende – men det kanske är ett legobygge egentligen, kolla Filosofiska rummet 2007-09-16; personlighet, the big five: extraversion (utåtriktad), neuroticism (rörlig i känslomässiga relationer), conscientiousness (samvetsgrann), openness (öppen för nya erfarenheter), agreeableness (vänlig, göra gott mot andra) [se nedan]
 • Självförverkligande; vardagsjag och idealjag
 • Andlighet; alla inte bara religiösa
 • Val; människan dömd till valfrihet, beslutsanalys, professionella beslut
 • Framtidstro; miljöhot, förhoppningar, analys av potentiella problem,
 • Problem; det blev inte som jag hade tänkt mig, problemanalys
 • De universella lagarna (?); se Brian Tracy, jfr med Barbara Ehrenreich
 • Offer; offerkoftan, omständigheterna styr, ofta en speciell omständighet; en tidigare händelse, en viss person, reklamen, spriten,
 • Affirmation: det blir bättre och bättre dag för dag, Émile Coué,
 • Vetenskap, pseudovetenskap, tro; alternativmedicin, homeopati, placebo 20-30%, new age, mirakel, övernaturligt, metafysik,
 • Ilska;
 • Livsåskådning;
 • Moral; är detsamma som förnuft, inte av religionen/bibeln givet
 • Människosyn; avgör hur du uppfattas

 

 

 

 

 • Snällhet; se PS!, att ge har mätbara effekter på hälsa och livslängd
 • Självsäkerhet;
 • Världsbild;
 • Att göra ”det rätta”; den inre kompassen (hur skulle livet se ut om jag alltid gjorde det rätta? tråkigt? vad är det rätta? jag vet det!)
 • Meningen med livet; finns inte, men meningen med ditt liv blir meningsfullt
 • Individualist; en sen företeelse i väst, fortfarande okänd i öst
 • Evolutionsteorin
 • Hobby; alla hantverkstekniker, stickning, lapptäcke, att skriva, trädgård, odla även i stadsmiljö både för plånbok och själ
 • Orsak och verkan; tankar är orsaker och livet är verkan
 • Tänka i sannolikhet; göra val, planera …
 • Den gamles personligt ledarskap; paketen, böckerna
 • På spåret; dressinen gratis och första klass avgift
 • Marknadsför dig själv i soc med.
 • Civilkurage
 • Mode; klädråd, stilar, trender, mönster
 • Mat; recept, kokböcker, viktkontroll,
 • Livs- och karriärplanering
 • Bygga eget varumärke
 • Sova
 • Vad innebär det att vara kränkt
 • Våld
 • Genus; jämställdhet, jämlikhet
 • Konflikthantering
 • Svårt språk i media; nyhetsförmedling, debatter osv
 • Fint och fult; klassisk musik kontra country, P1/P4, litteratur/…, te/kaffe,
 • Förändring; ett beslut idag, plötsligt eller successivt, en förutsättning
 • Livskvalitet
 • Reklam
 • Vänskap
 • Sorg
 • Plikt
 • Panik
 • Självbild
 • Kunskap
 • Hur gör man på nätet; googlar, tips & tricks, vad betyder orden
 • Intelligens; begåvning
 • STiL; personlig återkoppling
 • Humor
 • Nätverkande; studiecirklar, chat, forum
 • Klassresa
 • It’s all about perspective
 • Idealism (naivt och omodernt)
 • Om innovation – din kreativitetsprofil

Yrkesförberedande kunskapsbitar; gratis orientering och avgiftsbelagd förberedande yrkesutbildning (”brevkurs”):

 1. Att skriva; säljande, romaner, manus, deckare, memoarer
 2. Effektiv försäljning
 3. Marknadsföring i soc med.
 4. Arbetsgruppens psykologi
 5. Inredning
 6. Coaching
 7. Profiltolkning; återkoppling
 8. Nytt jobb/karriärplanering
 9. Föreningsverksamhet; undomsverksamhet, idrott, livsåskådning etc; styrelsearbete, årsmöte, stadgar, ansvar …

Mål: Samma diamant fast slipad!

diamant