Personlig utveckling


Kurs i attitydmedvetenhet

Rätt kurs kommer att presenteras här på hemsidan. Kort kan sägas att det är en tredagars kurs i attitydmedvetenhet. Den bygger pod en speciell pedagogik; lärarhandledningen är oerhört detaljerad och på så sätt förmedlas den speciella pedagogiken mycket effektivt. För en van kursledare är certifieringen ”a piece of cake”.

Zeigarnik-effekten bygger på det faktum att avslutade arbetsuppgifter är hjärnan programmerad att glömma; det är skräp som inte behöver ta upp plats. Oavslutade arbetsuppgifter ligger däremot kvar och gnager; vilken är bästa lösningen, vad är nästa steg osv?

Den enskilda kursdeltagaren upplever hela tiden kursen i den lilla gruppen, sex personer, medan kursen i sin helhet kan bestå av hur många smågrupper som helst. Det är lokalen som sätter gränsen och ansvarig kursledare behöver eventuellt en assistent för att hålla reda på alla papper som ska delas ut. Deltagarna börjar med tomma pärmar, som fylls på efterhand som arbetet fortskrider.

 

 

I huvudsak består övningarna av provocerande frågeställningar och fasta svarsalternativ, som gruppen uppmanas att diskutera, göra sina val och efteråt motivera valet. Gruppen ”hinner” med avsikt aldrig slutföra uppgifterna (Zeigarnik). För varje gruppuppgift utses en gruppledare, som eventuellt ska presentera den egna gruppens slutsatser och överväganden för storgruppen. Det innebär indirekt övning i att leda ett möte och att presentera frågeställningar och slutsatser för en större publik.

Några övningar bryter mönstret; tävlingar – med priser, överraskningar, fysisk aktivitet mm.

Övrigt

Utöver Rätt kurs innehåller ”paketet” många verktyg för värderings- och beteendeövningar, självinsikt etc. Se >>>!